•  ENG
  • İnsan Kaynakları

    İK Politikalarımız

    Gözeler Holding olarak İnsan Kaynakları Politikamız; şirketlerin hedefleri doğrultusunda, vizyon, misyon ve evrensel etik değerleri esas alacak şekilde çalışanlarına saygılı, katılımcı, ülkemize ve dünyaya değer katan bir iş anlayışını benimser. 

    Tüm çalışanlar için eşitlik ilkesi ile ayrımcı unsurların karşısında yer almak, yazılı ve sözlü iletişimde, yetkinliklerin ve bireysel gelişimlerin desteklendiği, eşit, şeffaf ve kapsayıcı bir iletişim dili kullanılmakta olup,
    Çalışanların kariyerleri için adil bir performans değerlendirmesi ve adil ücret sistemi ile kariyer planları desteklenerek, şirketin  kurumsal yapısına katkı sağlayacak şekilde çalışanlarının  performans takiplerinde objektif kriterler  esas alınmak suretiyle  çalışma ortamı oluşturulmuştur.